تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

پاسخ به : (MOBI) Superman/Batman, Vol. 1 (Superman/Batman) • ۹۷۸۱۴۰۱۲۰۲۲۰۰

پاسخ به : (MOBI) Superman/Batman, Vol. 1 (Superman/Batman) • ۹۷۸۱۴۰۱۲۰۲۲۰۰

#5563
Thomasphami
میهمان

A widzia?e? Punishera? Dostaliby?my Luthora totalnego b?azna. Farell i Law jako Batman i Superman, no co za jaja.
A mnie to ani zi?bi ani grzeje, TASowe Worlds Finest by?o ?wietne tak to zazwyczaj wspó?praca Batman/Superman mi nie odpowiada.