تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

درباره مـــــــــــا

درباره مـــــــــــا

جعفر محرمی

دکتری تخصصی روانشناسی

شماره تماس: ۰۹۱۲۲۸۹۹۷۴۸

ایمیل: arashmoharami@gmail.com

سوابق تحصیلی

– دکترای تخصصی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی.

– کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علوم تحقیقات آذربایجان شرقی.

– کارشناسی روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.

سوابق آموزشی

– تدریس «اختلالات رفتاری کودکان»در دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد تهران ۱ از سال ۱۳۹۳ تاکنون.

– تدریس « آسیب شناسی روانی»در دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد تهران ۱ از سال ۱۳۹۳ تاکنون.

– تدریس « روان شناسی رشد »در دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد تهران ۱ از سال ۱۳۹۳ تاکنون.

– تدریس « روش تحقیق در علوم رفتاری »در دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد تهران ۱ از سال ۱۳۹۳ تاکنون.

– تدریس « روش تحقیق و شیوه نگارش مقالات علمی-پژوهشی » به استادان گروه‌های معارف اسلامی دانشگاه‌ها.

سوابق شغلی

· درمانگر اختلالات خلقی در کلینیک آتیه درخشان ذهن.

· درمانگر اختلالات خلقی در مرکز مشاوره مهر تهران.

· درمانگر اختلالات خلقی در مرکز تخصصی مغز و اعصاب آلومینا.

· ارائه مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی در سرای محله شهید اسدی از مهر ۱۳۹۲ تاکنون.

· ارائه مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی در سرای محله منطقه ۱۳ از شهریور ۱۳۹۲ تاکنون.

پژوهشگر در مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱٫
· پژوهشگر در جهاد دانشگاهی- معاونت پژوهشی دانشگاه علامه از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳٫

سوابق پژوهشی

تاثیرآوازسنتی ایرانی براضطراب ، افسردگی وعزت نفس؛ ‌پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات آذربایجان شرقی؛‌۱۳۹۲٫
ترجیحات ارزشی دانشجویان ، اساتید و کانون های ترویج ارزش‌ها در دانشگاه‌ها؛‌فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی؛‌ شماره۴- سال اول؛‌۱۳۹۱٫
توصیف و تبیین مهمترین گروه‌های مرجع دانشجویان؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی؛‌ شماره۵۲- سال ۱۶؛‌۱۳۹۱٫
رابطۀ معنویت با تعهد و احساس مسئولیت در دانشجویان؛ ‌فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی؛‌ شماره۱۰- سال ۴؛‌ ۱۳۹۳٫
بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با صفات شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی و پیام نور دامغان؛ ‌‌فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی؛‌ شماره ۱۴- سال ۵؛‌ ۱۳۹۴٫
· بررسی نقش روان شناسی در ارتقاء کیفی مدیریت شهری؛ همایش شهر و زندگی روزمره؛‌۱۳۹۲٫

· ترجیحات ارزشی دانشجویان ، اساتید و کانون های ترویج ارزش‌ها در دانشگاه‌ها؛‌ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛‌ ۱۳۸۹٫

· بررسی موانع فرهنگی توسعه کار گروهی در دانشجویان؛‌ معاونت پژوهشی نهاد رهبری دردانشگاه ها؛‌ ۱۳۸۵٫

· شناخت مهمترین گروه‌های مرجع دانشجویان؛‌ معاونت پژوهشی نهاد رهبری دردانشگاه ها؛‌ ۱۳۸۲٫

· The Effect of Iranian Classical Singing on Anxiety, Depression & Self – Esteem (Music Therapy), 2015.

· The Relation Between Spiritual Intelligence and Student’s Responsibility, 2015.

· Predicting the Responsibility of Students According to Emotional Intelligence, 2015.

· Investigating of Relationship between Conflict and Trust on the Golestan Province Red Crescent Society Volunteer Groups, 2013.

· Investigating the rate of use of drugs by the bipolar patients who are confined to bed in Rusbeh hospital of Tehran, 2013.

· The comparative study of memory in the Islamic philosophers with psychology (emphasis on non-materialistic of memory at Islamic philosophers view & causality of amnesia), 2014.

· A analytical technique on “CBT” in the depression’s treatment from client’s views by fuzzy dematel, 2015.

دوره ها و مدراک

– دوره کارورزی و سوپرویژنی درمان اختلالات روانی در مرکز روانشناسی رویش.

– دوره کارورزی و سوپرویژنی درمان اختلالات روانی در مرکز روانشناسی کاج.

– دوره سوپرویژنی درمان اختلالات خلقی در انستیتو روانپزشکی تهران.

– دوره سوپرویژنی تشخیص و درمان اختلالات روانی در انستیتو روانپزشکی تهران.

– درمان شناختی – رفتاری کودک و نوجوان (دوره پیشرفته) در مرکز خدمات روانشناسی آرمانا.

– ارزیابی و تشخیص بالینی (دوره پیشرفته) در مرکز خدمات روانشناسی زندگی.

-دوره جامع تربیت درمانگر CBT در انستیتو روانپزشکی تهران.

– دوره کودک آزاری : فرمول بندی و مداخله در مرکز خدمات روانشناسی آرمانا.

تألیفات

– کتاب نظریه ذهن؛ غلامحسین ادب – جعفر محرمی؛‌ سال انتشار ۱۳۹۲